Forgon

Název~ Logo~ Identita

Společnost Forgon se zabývá prodejem použitých i nových náhradních dílů na užitkové vozy Ford Transit a servisem těchto vozů. Historie firmy sahá do roku 2011, kdy působila pod obchodním názvem VYBER-DILY a zajišťovala prodej náhradních dílů na užitkové vozy všech značek. Postupem času však zaměřila svou pozornost pouze na značku Ford a vybudovala specializovaný autoservis vozidel Ford Transit, který se zabývá generálními opravami motorů těchto vozů od r.v. 2000 až po současné modely.

Současně vedle těchto aktivit se firma pohybovala na poli mezinárodní národní kamionové dopravy. Z těchto důvodů bylo nutné společnosti oddělit a v roce 2019 aktivity servisu a autodílů převzala nová společnost, které bylo nutné vytvořit novou identitu od A do Z.

Proces brandingu jsme tak realizovali od samotného začátku a po podrobné analýze firmy, trhu, konkurence, cílové skupiny, identifikaci nejsilnějších konkurenčních výhod a stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout, jsme se pustili společně s majitelem společnosti nejprve do namingu.

Nová společnost nakonec dostala název FORGON, s.r.o., který vychází z názvu automobilky “FORD” a slova “FURGON” - nákladní automobil, dodávka. Písmena GO zároveň vystihují specializaci firmy, kterou jsou Generální Opravy motorů. Název „Forgon“ byl zaregistrován pod ochrannou známkou.

Cíle projektu

Definice klíčových oblastí a strategie k vytvoření nové identity společnosti
Naming nového brandu
Realizace logotypu a návrh vizuálního stylu značky

Přínosy pro klienta

NOVÝ NÁZEV

  • Přinesl jasnou odlišitelnost a zapamatovatelnost oproti původnímu a tak lépe přispívá k šíření povědomí o značce.
  • Je výstižnější a lépe charakterizuje zaměření firmy, její misi, hodnoty i poslání.
  • Je jasně identifikovatelný oproti konkurenci a rezonuje se svojí cílovou skupinou.
  • Je registrovanou ochrannou známkou, což napomáhá chránit jméno firmy a zabránit jeho zneužití.
  • Lépe zapadá do celkového brandingového konceptu firmy.

LOGOTYP

Další aktivitou bylo vytvoření logotypu a vizuální identity značky. Při její tvorbě jsme zohledňovali všechny zásadní aspekty, tak abychom přenesli do konkrétní podoby firemní filosofii, kulturu, misi i hodnoty a tak vytvořili společnosti jednotný obraz a nezaměnitelný otisk. Povedlo se nám vytvořit identitu, která tak odráží všechny zásadní prvky pro kontinuální budování nového brandu.

Referenční projekty realizované pro klienta